Qua Granite üretim faaliyetlerine Temmuz 2016’da Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 232.965 m² arazi içerisinde 70.000 m² kapalı alana sahip fabrika binasında başlamış, fabrika alanı yapılan ilaveler ile 79.630 m²’ye yükselmiştir. Şirket, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üretmek üzere yatırımlarına hız katarak, Temmuz 2016’da 5,5 milyon m² üretim kapasitesi ile faaliyetlerine başlamıştır. Birinci hattın optimum doluluğa ulaşması, ölçek ekonomisinden faydalanılması ve ihracata yoğunlaşılması adına ikinci üretim bandı Haziran 2017’de 5,5 milyon m² kapasite ile faaliyete geçmiştir. Bu yatırımla birlikte, şirketin toplam üretim kapasitesi 11 milyon m²’ye ulaşmış olup, Qua Granite, Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden biri haline gelmiştir.

Qua Granite, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknolojiyle donatılmış üretim hatları ile yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerle rekabet etmekte ve satışlarını her yıl artırmaktadır. Teknik granit, katma değeri yüksek özel bir ürün olup, ürünün pişirme teknolojisi diğer seramik türlerine göre (standart ve sırlı) daha zor ve pahalıdır. Şirketin teknik granit üretim hattı yaklaşık 1 km uzunluğunda olup, bir Ar-Ge merkezi olmamakla birlikte ürün desen ve çeşitliliği için her yıl ürün geliştirme harcamaları gerçekleştirilmektedir.

Nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen Qua Granite, bunun sonucu olarak satışlarının yaklaşık %50’sini ihracat üzerinden gerçekleştirmekte ve başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Şirket ihracatının %80’ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirmektedir. Ürünün lüks segmentte yer alması satın alma gücü yüksek olan Avrupa ülkelerini ana müşteri yapmaktadır.

Şirket yurt içinde 29 bayisine ve yurtdışında ise büyük distribütörler ve yapı market zincirlerine ürün satmakla birlikte üründe nihai kullanıcılar lüks konut, AVM ve rezidans geliştiren müteahhitler olmaktadır. Seramik karolar su emme derecelerinin yüksek olması nedeniyle sıcak ve soğukta içlerinde bulundukları suyun etkisiyle çatlama yaparken, teknik granitin su emme oranı çok düşük olduğu için iç mekan ve dış cephe kaplamalarda kullanılmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması sebebi ile Qua Granite’nin ürün portföyü oldukça geniş yelpazede ve her zevke hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu çeşitlilik, yeni trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekte olup, pazarda yer alan ürünlerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmakta, pazarda ihtiyaç duyulan, portföye katma değer katacağı öngörülen ürünlerle ilgili araştırma ve tespitler yapılarak ürün portföyü düzenli olarak zenginleştirilmektedir.